Đèn Thủy Sinh Aquazonic

550,000 

  • Xuất xứ : Singapore
  • Bảo hành ballast 3 tháng
  • Kích thước loại 30cm ( 2 bóng 06W-12000K )
  • Kích thướcl oại 45cm ( 2 bóng 16W-12000K )
  • Kích thước loại 60cm ( 2 bóng 24W-12000K )
  • Kích thước lọai 90cm ( 2 bóng 39W-12000K )
  • Kích thước loại 120cm ( 2 bóng 54W-12000K )
  • Kích thước loại 150cm ( 2 bóng 80W-12000K )
  • Kích thước loại 180cm ( 4 bóng 39W-12000K )
Danh mục: